TREŚĆ GŁÓWNA

Tryb wyświetlania

Przemyśl

Opis alternatywny

Dzień bibliotekarza

Z okazji Dnia Bibliotekarza wszystkim koleżankom i kolegom – pracownikom bibliotek szkolnych i pedagogicznych życzymy dużo radości i satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wytrwałości i twórczej inwencji w propagowaniu czytelnictwa.

Przemyśl

Opis alternatywny

Malowanie dachu nad czytelnią budynku PBW w Przemyślu

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im.J.G.Pawlikowskiego w Przemyślu zaprasza do składania ofert na wykonanie następującego zadania:

„Malowanie dachu nad czytelnią budynku PBW w Przemyślu”

będącego się w trwałym zarządzie PBW w Przemyślu przy ul.

Lubaczów

Opis alternatywny

Międzyszkolna Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli w Lubaczowie

Celem sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli jest nawiązywanie kontaktów i współpracy między szkołami, wzajemna wymiana doświadczeń, analiza dobrych praktyk, poszerzenie kompetencji, tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących

Przemyśl

Opis alternatywny

Wykonanie remontu muru oporowego, schodów i muru oporowego ogrodzenia

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im.J.G.Pawlikowskiego w Przemyślu zaprasza do składania ofert na wykonanie następującego zadania:
„Wykonanie remontu muru oporowego, schodów i muru oporowego ogrodzenia”
na posesji znajdującej się w trwałym zarządzie

Przeworsk

Opis alternatywny

“Komputerowy ćpun” – spotkanie autorskie z Krzysztofem Piersą

10 kwietnia 2018 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Przeworsku wraz z Burmistrzem Miasta Przeworska i Miejską Biblioteką Publiczną w Przeworsku zorganizowała spotkanie z Krzysztofem Piersą – autorem

Jarosław

Opis alternatywny

Krzysztof Piersa i cyfrowe uzależnienia w Jarosławiu

13 kwietnia br. w auli Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jarosławiu odbyło się spotkanie z Krzysztofem Piersą, autorem książki „Komputerowy ćpun”. W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu nauczycieli i rodziców uczniów jarosławskich szkół, którzy przyszli